tjänster&maskinpark

energigravarna.se © 2010                    

Tjänster och maskiner

Vi utför:

 • Husgrunder
 • Grundisoleringar
 • Avloppsanläggningar.
 • Stenspräckning med Simplex.
 • Markplaneringar
 • Trädfällning
 • Div anläggningar i trädgården
 • Marksten
 • Olika schaktarbeten
 • Mindre byggnationer tex garage,trallbyggnad,mm
 • Betong och gjutarbeten
 • Med mera...

 

Maskiner till förfogande:

 • Terex TW110 hjulgrävare, 12 ton inkl. kärra med div. redskap.
 • Lännen 860c grävlastare, 12 ton inkl. div. redskap.
 • Take-job TB 175W Hjulgrävare, 9 ton inkl. kärra med div. redskap.
 • Kubota 161-3 5 ton inkl. div. redskap.
 • Take-job TB016 1,5 ton inkl. div. redskap.
 • Case MXU135 inkl. lastväxlarvagn.

 

 

 

Kontaktinformation

 

 

Vardagar mellan 07.00 - 18.00

 

Marcus Dessle

tel: 070 - 522 04 07

marcus@energigravarna.se